WTH na SAP PartnerEdge Roundtable 2010

WTH na SAP PartnerEdge Roundtable 2010

W grudniu 2010 r. w Walldorf – siedzibie SAP AG – odbyło się spotkanie określane jako okrągły stół SAP PartnerEdge dla Partnerów Tłumaczeniowych SAP. Było to pierwsze tego typu wydarzenie od momentu rozpoczęcia w lipcu 2010r. programu SAP PartnerEdge dla Partnerów Tłumaczeniowych. Wkrótce po inauguracji tegoż Programu nasza firma, Wratislavia Translation House, miała przyjemność poinformować o jej oficjalnym przyjęciu do SAP PartnerEdge w charakterze Partnera Tłumaczeniowego SAP.

Pierwszy okrągły stół Partnerów Tłumaczeniowych SAP w ramach SAP PartnerEdge okazał się być dniem pionierów, podczas którego miała miejsce szeroka wymiana doświadczeń oraz wiedzy, aktualizacja informacji o postępach w ramach Programu oraz dyskusja o kierunkach rozwoju współpracy w przyszłości.

Dla Wratislavia Translation House – agencji tłumaczeń o najdłuższym doświadczeniu w tłumaczeniach SAP na polskim rynku – okrągły stół stanowił kolejny ważny etap w długoletniej współpracy z firmą SAP. W wyniku tejże bliskiej współpracy Wratislavia Translation House oferuje specjalistyczne tłumaczenia SAP zgodne z aktualnym stanem wiedzy oraz standardami branżowymi.


O SAP
Firma SAP z siedzibą w Walldorf, w Niemczech, jest największym na świecie producentem oprogramowania biznesowego. SAP zatrudnia, w ponad 50 krajach całego świata, ponad 53 513 pracowników zajmujących się sprzedażą oraz rozwojem oprogramowania.

O WTH
Wratislavia Translation House, Partner Tłumaczeniowy SAP, to profesjonalna agencja tłumaczeń z siedzibą we Wrocławiu, specjalizująca się w realizacji złożonych projektów tłumaczeniowych – głównie o tematyce biznesowej, ekonomicznej, informatycznej oraz związanej z systemami SAP – z języków europejskich na język polski.

Zastrzeżenie prawne: Strona ta nie jest powiązana z SAP AG ani z grupą spółek SAP AG.