WTH na spotkaniu PSBT

WTH na spotkaniu PSBT

20 maja 2011 roku, dzięki zaproszeniu otrzymanemu od Pana Grzegorza Wójcika z firmy Magit, nasze przedstawicielki wzięły udział w kwartalnym spotkaniu członków Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń.
Spotkanie to odbywało się we Wrocławiu, a jego gospodarzami były firmy MAGIT i Centrum Lokalizacji C&M.
Zaproszenie to jest dla nas szczególnym wyróżnieniem, gdyż dopiero staramy się o przyjęcie do szacownego grona.