WTH prezentuje wideo: "Captured" ELIA ND w Budapeszcie

Konferencję ELIA Networking Days w Budapeszcie utrwaliłyśmy zarówno w trybie foto, jaki i wideo.
Zapraszamy do obejrzenia efektu końcowego!

O ELIA

Stowarzyszenie ELIA (The European Language Industry Association) postawiło sobie za cel utworzenie forum wymiany doświadczeń, które sprzyjać będzie rozwojowi relacji biznewsowych pomiędzy firmami będącymi członkami stowarzyszenia oraz innymi międzynarodowymi organizacjami, a także rozpowszechni branżowe zasady etyki oraz standardy jakości.