Kontakt

Prosimy o kontakt!

Zapytania o ofertę

prosimy kierować na e-mail wth@wth.pl
lub wypełnić formularz zapytania o ofertę.

 

Nasz adres

Wratislavia Translation House Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 28/30
53-333 Wrocław

e-mail: wth@wth.pl
Tel.: +48 71 33 50 510

 

Zarząd

Grażyna Ficner - Prezes Zarządu
e-mail: grazyna.ficner@wth.pl
Tel.: +48 71 33 50 512

 

Dane rejestrowe

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000238204; Kapitał zakładowy 105 000,00 PLN; NIP: 894-28-33-537; Regon: 020096177

 

Współpraca

Tłumaczy zainteresowych współpracą prosimy o kontakt pod adresem
e-mail: rekrutacja@wth.pl