Znak towarowy

Znak towarowy Wratislavia Translation House został zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego jako Wspólnotowy Znak Towarowy i podlega dziesięcioletniemu okresowi ochronnemu. Na mocy tej rejestracji znak towarowy Wratislavia Translation House jest chroniony we wszystkich państwach Unii Europejskiej.